Δευτέρα, 01 Φεβρουάριος 2016 19:02

Ο "Ανοιχτός Δήμος - Ενεργοί Πολίτες" για τον αθλητισμό στην Καλαμάτα

Γράφτηκε από τον

Tις θέσεις της δημοτικής παράταξης "Ανοιχτός Δήμος - Ενεργοί - Πολίτες" (με επικεφαλής το Μανώλη Μάκαρη), για την ανάπτυξη του Αθλητισμού στην πόλη, παρουσίασε ο δημοτικός σύμβουλος Καλαμάτας και μέλος του δ.σ. του Αθλητικού Φορέα Στάθης Σταματόπουλος.

Mεταξύ άλλων στην τοποθέτησή του θέτει τις προτεραιότητες που πρέπει να έχει ο Δήμος και τις παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν σε αθλητικές εγκαταστάσεις, ενώ ασκεί κριτική και στο δήμαρχο Καλαμάτας Παναγιώτη Νίκα λέγοντας ότι ο αθλητισμός δεν αποτέλεσε ποτέ προτεραιότητα για τη δημοτική αρχή της μεσσηνιακής πρωτεύουσας. Αναλυτικά το κείμενο: "Αγαπητοί   συνδημότες  και  συνδημότισσες,  φίλοι  της  παράταξης. Η Δημοτική μας παράταξη «Ανοιχτός Δήμος - Ενεργοί  Πολίτες»  με επικεφαλής  το  Μανώλη  Μάκαρη  και με τους εκπροσώπους της στα διοικητικά συμβούλια των νομικών  προσώπων του Δήμου,  έχει προχωρήσει, από  την  αρχή  της  θητείας  της,  σε μια σειρά παρεμβάσεων, σε καταγραφή θέσεων - προτάσεων, σε άσκηση κριτικής απέναντι στη Δημοτική Αρχή,  ανταποκρινόμενη  στο θεσμικό της  ρόλο να ελέγχει τα πεπραγμένα της Δημοτικής Αρχής και να ασκεί υπεύθυνη  και  όχι  ισοπεδωτική – θέλουμε  να  πιστεύουμε  -  αντιπολίτευση. Σήμερα,  μετά  την  πάροδο  ενός  και  πλέον  έτους  από  την  έναρξη  της  θητείας  μας,  σας υπενθυμίζουμε  τις  σημαντικότερες  αντιπολιτευτικές  μας κινήσεις. Από  την  πλευρά  μου  και  υπό  την  ιδιότητα  του  μέλους  του  Διοικητικού Συμβουλίου  του  Αθλητικού  Φορέα ,  η  εισήγηση  αφορά  τις  παρεμβάσεις  μας  σε  σχέση  με  ζητήματα  αθλητισμού  του   Δήμου.
Κατ’  αρχάς,   ο  αθλητισμός  αποτελεί  κοινωνικό αγαθό και σαν τέτοιο πρέπει να προσφέρεται σε όλους τους  δημότες , κάθε ηλικίας. Στόχος του Δήμου  θα  πρέπει  να  είναι  η  ύπαρξη  ενός  ξεκάθαρου μοντέλου ισόρροπης αθλητικής ανάπτυξης, το οποίο θα στηρίζεται σε έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό και θα δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μεγαλύτερη συμμετοχή των δημοτών  στα  προγράμματα άθλησης.  Για την επίτευξη του στόχου αυτού, θα  πρέπει  να  υφίσταται  ένα δίκτυο αθλητικών εγκαταστάσεων, στο οποίο να  υλοποιείται πλήθος αθλητικών δραστηριοτήτων,  σε όλες τις περιοχές του  δήμου, με απώτερο σκοπό  την ανάπτυξη του μαζικού – λαϊκού αθλητισμού, τη σύνδεση του αθλητισμού,  σε τοπικό επίπεδο, με την  εκπαίδευση,  με  τον  τουρισμό,  με  τον  πολιτισμό   και  με  άλλες  δραστηριότητες.  Απαραίτητη  προϋπόθεση   για  την  προώθηση οποιουδήποτε ολοκληρωμένου  αθλητικού  σχεδιασμού είναι  η  κατανόηση  των  μορφών  του αθλητισμού  γενικά  και  ιδίως  αυτών  που  υπάρχουν  στο  Δήμο  μας.
ΜΟΡΦΕΣ  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
 1η ] Ο   Ερασιτεχνικός – Σωματειακός αθλητισμός:     Στη χώρα μας,  αλλά  και  στο  Δήμο  μας,  η   ανάπτυξη του αθλητισμού  γίνεται  κυρίως  μέσω  του  Ερασιτεχνικού – Σωματειακού  αθλητισμού.
 2η ]  Ο Σχολικός αθλητισμός: Ο σχολικός αθλητισμός, δυστυχώς,  ουσιαστικά υπολειτουργεί  και έχει μια φθίνουσα πορεία τα τελευταία χρόνια, σε  αντίθεση  με όσα  συμβαίνουν  στις  ανεπτυγμένες  χώρες  του  εξωτερικού.
 3η ]  Ο Μαζικός αθλητισμός:   Ο μαζικός αθλητισμός αναπτύσσεται από τη Γενική Γραμματεία, σε συνεργασία με τους δήμους , μέσω προγραμμάτων άθλησης για όλους.
       4η ]  Ο Επαγγελματικός Αθλητισμός:  Ο επαγγελματικός αθλητισμός αφορά  ανώνυμες  εταιρείες,  σε επαγγελματικά  πρωταθλήματα των διαφόρων αθλημάτων,  πράγμα  που  σήμερα δεν  υφίσταται  στην  πόλη  μας. 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
        Όπως φαίνεται από τα παραπάνω  και  έχουμε  επισημάνει  με  παρεμβάσεις  μας, η ανάπτυξη του αγωνιστικού ερασιτεχνικού σωματειακού αθλητισμού,  πρέπει  να είναι η προτεραιότητα, γιατί  είναι το μαζικό εισαγωγικό στάδιο των μικρών  παιδιών  στον αθλητισμό .
Αυτό προϋποθέτει:
Α] Κατάλληλες εγκαταστάσεις - λειτουργικές - αδειοδοτημένες - έτοιμες προς χρήση,
Β] Κανονισμούς λειτουργίας των  αθλητικών χώρων,
Γ]  Επαρκή Φύλαξη,
Δ] Διάθεση χώρων στα σωματεία,  με κριτήρια ,
Ε] Αξιολόγηση  των  σωματείων που χρησιμοποιούν τους  αθλητικούς  χώρους .
ΚΡΙΤΙΚΗ  ΠΡΟΣ  ΤΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΑΡΧΗ
    Α] Σχετικά  με  τις  αθλητικές  εγκαταστάσεις.
    Δυστυχώς,   ο  αθλητισμός,  ως  ειδική  έκφανση  του  πολιτισμού,   δεν  αποτέλεσε  ποτέ  προτεραιότητα  για  τη  δημοτική  αρχή  και  το  Δήμαρχο  Καλαμάτας.  Αντίθετα, ο ίδιος  προέκρινε,  ως  πιο  σημαντικές,   μεμονωμένες  πολιτιστικές  δράσεις,  η  δαπάνη  για  την  υλοποίηση  των  οποίων  θα  μπορούσε, για  παράδειγμα,  να  καλύψει  οικονομικά   την  κατασκευή  ακόμη  κι  ενός  κλειστού  προπονητηρίου.Στο  Δήμο  μας  οι εγκαταστάσεις  δεν  είναι  μόνο  γερασμένες,  όπως  συχνά  μας  απαντά  η  Δημοτική  Αρχή, στην  προσπάθεια  να   απεκδυθεί  των  ευθυνών  της,  για  τη  σημερινή  τους  κατάσταση,  αλλά  εγκαταλελειμμένες,  μη  συντηρημένες  και  πλημμελώς  φυλασσόμενες,  αν  όχι  αφύλακτες κάποιες  απ’  αυτές .   Η  πόλη  μας  λόγω  έλλειψης  εγκαταστάσεων  , αλλά  και   λόγω ανεπάρκειας  των υφισταμένων  ( π.χ. ΤΕΝΤΑ  - ΚΛΕΙΣΤΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ– ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ )  δεν  είναι  σε  θέση  να  φιλοξενήσει,   όχι  μόνο  επίσημες  διοργανώσεις  αθλητικών  γεγονότων  ανώτερου  επιπέδου,  αλλά  ούτε  καν  προκριματικά τέτοιων  αγώνων. 
Συγχρόνως ,  οποτεδήποτε  τέθηκε  ζήτημα από  την  παράταξη  μας για  την  κατασκευή  ενός  σύγχρονου  κλειστού  γηπέδου   ή   δημοτικού  προπονητηρίου -  γυμναστηρίου,  η  Δημοτική  Αρχή  παρέπεμψε   στην Κεντρική  Κυβέρνηση,  λόγω  αρμοδιότητας.  Αλλά  ακόμη  κι  αν  είναι  έτσι  τα  πράγματα,  στην  περίπτωση  που  η  Κεντρική  Κυβέρνηση αδιαφορεί  ή επικαλείται  λόγους  αδυναμίας,   η  Δημοτική  Αρχή  δεν  οφείλει  να  έχει  διεκδικητικό  ρόλο  και  να  τον  αξιοποιεί;  Αντ’  αυτού,  δεν  έχει  πράξει  τίποτε  μέχρι  σήμερα  σε αυτό  το  επίπεδο,  αλλά  ως  συνήθως,  στέλνει  την  μπάλα  στην  εξέδρα,  κατά  την  προσφιλή  τακτική  της .
 Στη  συνέχεια ,  μετά  από  πολλοστή  επαναφορά  του  ζητήματος  στο Δημοτικό  Συμβούλιο,   η  Δημοτική  Αρχή  δεσμεύτηκε  ότι,  ελλείψει  χρηματοδοτικών  εργαλείων (π.χ. δημόσιες  επενδύσεις, ΕΣΠΑ κλπ)   θα  αιτηθεί  δάνειο,  ώστε  να  συμπεριλάβει   έργα  για  νέες  αθλητικές  εγκαταστάσεις.   Το  δάνειο  όμως  των  5,5  εκατομμυρίων  ευρώ,  που  πρόκειται  να  λάβει  ο  Δήμος  Καλαμάτας, σύμφωνα  με  πρόσφατη  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου,  κατευθύνεται,  ως  γνωστόν ,  στους   κυβόλιθους  των  αστικών  αναπλάσεων .Με  μεγάλη  μας  κατάπληξη,  στην  πρόσφατη  κοπή  της  βασιλόπιτας  του  Αθλητικού  Φορέα,  ακούσαμε   το  Δήμαρχο Καλαμάτας  να  μοιράζει   εκ  νέου  αφειδώς  υποσχέσεις  …  ακόμη  και  για  εγκαταστάσεις  skate board.  Μάλιστα,  εκεί  ανακάλυψε  ότι  υπάρχουν  πλέον   χρηματοδοτικά  εργαλεία ,  όπως  η  Ευρωπαϊκή  Τράπεζα  Επενδύσεων, το  πρόγραμμα  Jessica  και  το  ΕΣΠΑ  (βλ. ρεπορτάζ κ. Φαντάκου  στο  φύλλο  της 27ης/01/2016  της  εφημερίδας  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ , σελ.16-17). Αυτό  που  μπορεί   όμως   να  διαπιστώσει  κανείς  είναι  ότι,  τουλάχιστον  στο  πεδίο  του  αθλητισμού  στην  πόλη,   αυτό  που  δεν  υπάρχει  είναι  η  πολιτική  βούληση  της  δημοτικής  αρχής  για  την  εκτέλεση   έργων  σχετιζόμενων  με  τον  αθλητισμό.   
Β]  Σχετικά με  τους  Κανονισμούς λειτουργίας των  αθλητικών χώρων.
Οι αθλητικοί  χώροι  δεν  διαθέτουν  ολοκληρωμένους  κανονισμούς  λειτουργίας,  αλλά  η  διαχείρισή  τους  γίνεται  με  εθιμικά  κριτήρια  και  πρόχειρους  κανόνες,  που  ουδόλως  συνιστούν  κανονισμούς.  Όταν  για  πρώτη  φορά το καλοκαίρι,  βρέθηκα  στη  συνάντηση  των  ανθρώπων  του  Αθλητικού  Φορέα  με  τους  ανθρώπους  των  σωματείων  για  την  κατανομή  των  ωρών  στους  αθλητικούς  χώρους,  αισθάνθηκα  τη  μιζέρια  και  η  απαξίωση,  που  διακατέχει  όλους  μας. Απαιτείται,  λοιπόν,  η  θέσπιση  κριτηρίων  σχετικά  με  τη  διάθεση  των χώρων στα σωματεία,  όπως,  ενδεικτικά,  η  Ειδική  Αθλητική Αναγνώριση από Γ.Γ.Α.,  η  αγωνιζόμενη κατηγορία,  η  ιστορικότητα,  η  ανάδειξη  αθλητών,  η  ενεργός  λειτουργία  του  σωματείου ,  η  αξιολόγηση  του  σωματείου,  όσον  αφορά  στους    προπονητές  και  όσον  αφορά  την  επιμέλειά  τους   στην  προστασία   των  χώρων,  αλλά   και  ακόμη   περισσότερα κριτήρια,   που  θα  πρέπει  ενταχθούν  σε  κανονισμούς,  σύμφωνα  πάντα  με  την  κείμενη  νομοθεσία.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ - ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΓΕΝΙΚΕΣ
1]  Άσκηση  αθλητικής  πολιτικής με φιλοσοφία ,  με  σχεδιασμό  και  συγκεκριμένους στόχους  και   όχι αποσπασματικές ενέργειες.
2]  Για  το  σκοπό  αυτό (υπό 1),  αξιοποίηση  ατόμων  με  αποδεδειγμένη  γνώση του αθλητισμού.
3] Παρέμβαση  σε χώρους, με  σκοπό  τη  μέγιστη  δυνατή  αξιοποίηση τους,  ώστε  να  πληρούν τις προδιαγραφές των εκάστοτε αθλημάτων και να καλύπτουν όσο το δυνατό περισσότερες μορφές άθλησης.
4] Ανάπτυξη σχολικού αθλητισμού, κυρίως μέσω της συντήρησης των αθλητικών χώρων των σχολείων.
5] Ενίσχυση  του  κλασικού,  μηχανοκίνητου,  υδάτινου  αθλητισμού,  αλλά  και  αθλημάτων  με  ιδιαίτερες  απαιτήσεις (ποδήλατο  βουνού κλπ).
6] Ανάπτυξη  του  Αθλητικού  Τουρισμού,  με  τη  φιλοξενία  μεγάλων  αθλητικών  γεγονότων, που  αποτελεί  ένα  ταχέως  αναπτυσσόμενο  τομέα  ανάπτυξης.

ΕΙΔΙΚΕΣ
1] Συντήρηση  της  Τέντας άμεσα,   με  αλλαγή  πανιού,  συντήρηση  του  ηλεκτρονικού  πίνακα  και  του  εξαερισμού,
2]  Κατασκευή  και  λειτουργία  δύο (2)  τουλάχιστον Κλειστών  Προπονητηρίων
3] Βελτίωση ανοικτών γηπέδων  ομαδικών  αθλημάτων  και  συντήρηση – διαχείριση  του  εξοπλισμού  τους, με τη μέγιστη δυνατή χρήση  και  αξιοποίηση και  με προτεραιότητα στο  σωματειακό αθλητισμό, μετά από αξιολόγηση.
4] Η ανάπτυξη  προγραμμάτων μαζικού λαϊκού αθλητισμού,  σε συνεργασία με την Γ.Γ.Α ,  σε κατάλληλους χώρους  άθλησης,  αποκεντρωμένους σε όλο το Δήμο,  ακόμη  και  για  μη οργανωμένη  άθληση (ατομική ψυχαγωγία),  σε γειτονιές  ή  πάρκα.  Αγαπητοί συνδημότες,  σε  αυτά  που  αναπτύξαμε,  μπορούν  να  προστεθούν  και  άλλες  ιδέες  ή  δράσεις .  Υπάρχουν  στην   πόλη  ανεκμετάλλευτες  δυνάμεις,  που  πρέπει  να  απελευθερωθούν  για  να  προσφέρουν .  Γι’  αυτό ,  θα  πρέπει   να  ανοίξει  ο  σχετικός  διάλογος του  Δήμου  με  όλους  τους  εμπλεκόμενους  αθλητικούς  φορείς  και  με  πρόσωπα  εγνωσμένης  αθλητικής  αξίας,  ο  οποίος  θα  πρέπει  να  είναι  διαρκής.   Αν  υλοποιηθούν  κάποια  από  αυτά,  τα  οποία  προτείναμε  ή  αν  δώσαμε  το  ερέθισμα  για  την  έναρξη  ή  την  πρόοδο  του  διαλόγου  στα  αθλητική  ζητήματα,  προς  όφελος  της  πόλης,  θα  έχουμε  ήδη  λάβει  την  ηθική  ικανοποίηση  ότι  προσθέσαμε,  από  την  πλευρά  μας,  ως  αντιπολίτευση,  ένα  λιθαράκι   στην  ανάπτυξη   της  πόλης, στο  πεδίο   του  αθλητισμού".

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Nέο τζακ ποτ στο τζόκερ! Πώς παίζεται το blackjack; »

  1. ΠΡΟΣΦΑΤΑ
  2. ΔΗΜΟΦΙΛΗ
  3. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ