Τρίτη, 03 Μάιος 2016 19:04

Ντοκουμέντο ΣΟΚ: Η ΕΠΟ δίνει και... δάνεια!

Γράφτηκε από τον

Το SDNA φέρνει στο φως τη σύμβαση της ΕΠΟ με τον σύλλογο υπαλλήλων της που προβλέπει από δάνεια, οικονομικές ενισχύσεις, διήμερες εκδρομές ως και δώρα για επετείους!

Τις βασικότερες διατάξεις της Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (εφεξής ΕΣΣΕ), που υπεγράφη στις 28.1.2016, ανάμεσα στην διοίκηση της ΕΠΟ και τον Σύλλογο Υπαλλήλων ΕΠΟ, φέρνει στη δημοσιότητα το SDNA.

H σύμβαση εκτείνεται σε 29 σελίδες και προβλέπει, παρά τη δυσχερή οικονομική συγκυρία μια σειρά προνομίων, που σε συνδυασμό με την διατήρηση των μισθών σε υψηλά επίπεδα, με βάση την τελευταία αναπροσαρμογή, που έγινε το 2014 και ισχύει έως το 2017, χωρίς να μειωθούν οι μισθοί κάτω των 2.000 ευρώ, καθιστούν την ΕΠΟ έναν οιονεί «εργασιακό παράδεισο».

Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με την « εργασιακή σταθερότητα», ελκύουν διαχρονικά τους προέδρους των Ενώσεων, που διεκδικούν την πρόσληψη παιδιών ή συγγενών τους στην ομοσπονδία, με πιο πρόσφατο παράδειγμα αυτό του προέδρου της ΕΠΣ Καρδίτσας, Μ. Παλάσκα.

Στο άρθρο 14 που φέρει τον τίτλο «κοινωνικές παροχές», υπάρχουν μια σειρά προβλέψεις για δάνεια, οικονομικές ενισχύσεις και βοηθήματα για σοβαρές περιπτώσεις όπως είναι τα «προβλήματα υγείας», αλλά και για περιπτώσεις που αφορούν διήμερες εκδρομές του προσωπικού, διατακτικές γευμάτων, ειδών και υπηρεσιών και δάνεια για τις ανάγκες των εργαζομένων.

Ειδικότερα, στο συγκεκριμένο άρθρο (14) προβλέπονται τα εξής:

1. Η ΕΠΟ δύναται, κατά την αποκλειστική αυτής κρίση και μετά από έλεγχο των κάθε φορά απαιτούμενων δικαιολογητικών, να χορηγεί στους εργαζόμενους, παροχές κοινωνικού χαρακτήρα όπως:

Ι.          Δάνεια για ανάγκες εργαζομένων.

ΙΙ.         Βοήθημα εκπαίδευσης.

ΙΙΙ.        Χρηματικά βοηθήματα λόγω γάμου εργαζομένου, λόγω γέννησης τέκνου εργαζομένου και λόγω θανάτου συζύγου ή τέκνων.

ΙV.        Οικονομική ενίσχυση σε εργαζόμενους που προστατεύουν σύζυγο και παιδιά με ειδικές ανάγκες.

V.         Οικονομική ενίσχυση για εκμάθηση ξένης γλώσσας.

VI.        Οικονομική ενίσχυση των αριστούχων μαθητών γυμνασίου και λυκείου.      

VII.       Οικονομική ενίσχυση των νεοεισαχθέντων φοιτητών - σπουδαστών.

VIII.      Οικονομική ενίσχυση των εργαζομένων με τρία παιδιά και άνω.

IX.        Δώρα σε επετείους μακροχρόνιας υπηρεσίας.

X.         Διατακτικές γευμάτων, ειδών και υπηρεσιών.

XI.        Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις για τα παιδιά των εργαζομένων, με δώρα.

ΧΙΙ.       Διοργάνωση και κάλυψη δαπάνης για εκδρομή προσωπικού, διήμερη, σε μη εργάσιμες μέρες, ετησίως.

2. Η ΕΠΟ μπορεί να χορηγεί οικονομική ενίσχυση σε εργαζόμενους που οι ίδιοι ή μέλη της οικογενείας τους (σύζυγοι ή τέκνα) αντιμετωπίζουν σοβαρότατα προβλήματα υγείας, στους οποίους εγκρίνεται από δημόσιο νοσοκομείο ή τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα η μετάβαση για θεραπεία στο εξωτερικό.

3. Η ΕΠΟ, κατά την κρίση της, μετά από σχετική αίτηση των εργαζομένων μπορεί να χορηγεί δάνεια για την κάλυψη σοβαρών και έκτακτων οικογενειακών αναγκών με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Επίσης στο άρθρο 9, που φέρει τον τίτλο «οικειοθελείς παροχές - ηθικές αμοιβές» προβλέπεται ότι «στους εργαζόμενους που επιτυγχάνουν υπέρβαση της θεωρούμενης και γνωστής εκ των προτέρων κανονικής αποδόσεως, χωρίς χειροτέρευση της ποιότητας, μπορεί να χορηγείται χρηματικό δώρο (πριμ-μπόνους) στο τέλος του μήνα, οριζόμενο βάσει επιστημονικών τύπων (standards). Για τον ίδιο λόγο μπορεί να χορηγείται και ετήσιο πριμ-μπόνους».

Κατά τα λοιπά στη σύμβαση (άρθρο 5) αναφέρεται ότι οι «Οι αποδοχές των διευθυντικών στελεχών, δεν διέπονται από την Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, εμπεριέχουν την αμοιβή απόδοσης και καθορίζονται από τη Διοίκηση της ΕΠΟ, σε κάθε όμως περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των μισθολογικών κλιμακίων που προβλέπονται από την εκάστοτε ισχύουσα Ε.Σ.Σ.Ε..». Διευθυντικά στελέχη στην ΕΠΟ είναι οι Παυσανίας Παπανικολάου - πρόκειται για τον Εκτελεστικό Γραμματέα και υπεύθυνο για το προσωπικό και για μια σειρά άλλων σημαντικών θεμάτων-,  Χρήστος Υφαντής, Γιάννης Φαρφαρέλης και άλλοι, που απολαμβάνουν προσωπικών συμβάσεων εργασίας στην ΕΠΟ.

Στο άρθρο 6, που αφορά τα «κωλύματα» του προσωπικού καθορίζεται ότι ο κάθε υπάλληλος της ΕΠΟ πρέπει «να μην στερείται τα πολιτικά του δικαιώματα και να μην έχει καταδίκη, σε οποιαδήποτε ποινή, για αδίκημα κλοπής, εκβιασμού, πλαστογραφίας, απιστίας, δωροδοκίας, εγκλήματος κατά των ηθών, συκοφαντικής δυσφήμισης, ψευδορκίας, ψευδούς καταμήνυσης, λιποταξίας και για πράξεις βίας στο ποδόσφαιρο».

Τέλος, ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι περιορισμοί που προβλέπονται στη σύμβαση σχετικά με την εχεμύθεια που θα πρέπει να δείχνουν οι εργαζόμενοι στην ΕΠΟ σχετικά το αντικείμενο της εργασίας τους και όχι μόνο, ώστε να μην διαρρέει τίποτα προς τα έξω.

Στο άρθρο 20, που φέρει τον τίτλο «υποχρεώσεις συμπεριφοράς» αναφέρεται ότι ο κάθε εργαζόμενος πρέπει «να τηρεί εχεμύθεια γύρω από τις υποθέσεις και εργασίες της ΕΠΟ και να μην δημοσιεύει άρθρα και ειδήσεις που σχετίζονται με θέματα της ΕΠΟ χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση από τον προϊστάμενό του».

Η «παράβαση εχεμύθειας» θεωρείται πειθαρχικό παράπτωμα. Στο άρθρο 23 της σύμβαση προβλέπεται ότι «κάθε παράβαση του καθήκοντος εχεμύθειας και της υποχρέωσης πίστης προς την ΕΠΟ (π.χ. διάδοση σε τρίτους εμπιστευτικών στοιχείων ή πληροφοριών που περιήλθαν σε γνώση του εργαζομένου κατά την εκτέλεση της εργασίας του, χρηματισμός, ενέργειες που προσβάλλουν τη φήμη και το όνομα της ΕΠΟ, διάδοση ψευδών ειδήσεων ικανών να βλάψουν την ΕΠΟ κ.ά.).

 

  1. ΠΡΟΣΦΑΤΑ
  2. ΔΗΜΟΦΙΛΗ
  3. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ