Τετάρτη, 06 Μάιος 2015 12:42

Οι 15 αλλαγές του αθλητικού νομοσχεδίου

Γράφτηκε από τον

Δείτε τις νομοτεχνικές παρεμβάσεις στο νέο -μίνι- αθλητικό νομοσχέδιο που έφεραν και την συμφωνία με τις διεθνείς Συνομοσπονδίες.


εκαπέντε αλλαγές υπήρξαν στο νέο -μίνι- αθλητικό νομοσχέδιο, το οποίο βρίσκεται στην Ολομέλεια της Βουλής για συζήτηση και ψήφιση. Κάποιες εξ αυτών, αποτέλεσαν προαπαιτούμενα, ώστε να υπάρξει συμφωνία με τις διεθνείς Συνομοσπονδίες, ώστε να μην υπάρξει κίνδυνος απομόνωσης, που θα είχε καταστροφικές συνέπειες για το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Μεταξύ αυτών, στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 1 διαγράφεται η φράση: "ακόμη δε και να απαγορεύει με αιτιολογημένη απόφασή του τη συμμετοχή, κατά την επόμενη της τέλεσης των ανωτέρω γεγονότων αγωνιστική περίοδο, ελληνικών ομάδων σε διεθνείς διοργανώσεις ύστερα από τη διαβούλευση με τις διεθνείς ομοσπονδίες και γνώμη αυτών".

Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 1 διαγράφεται η φράση: "ειδικότερα δε για την περίπτωση παράβασης της απαγόρευσης συμμετοχής ελληνικής ομάδας σε διεθνείς διοργανώσεις από είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000,00) έως είκοσι πέντε εκατομμύρια (25.000.000,00) ευρώ".

Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής: "Σε περιπτώσεις στις οποίες οι παραπάνω πράξεις ή ενέργειες λαμβάνουν χώρα μέσω τηλεοπτικών ή ραδιοφωνικών σταθμών, ο αρμόδιος για τον αθλητισμό Υπουργός, ενημερώνει το αρμόδιο Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο, ώστε αυτό, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και πέρα των λοιπών προβλεπόμενων κυρώσεων, να επιβάλλει τα ανωτέρω πρόστιμα".

Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής: "Μέσα σε προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος και κατόπιν απόφασης του αρμόδιου οργάνου της ΕΠΟ, η οποία πρέπει να ληφθεί εντός της ίδιας προθεσμίας, ανασυγκροτούνται τα πειθαρχικά και δικαιοδοτικά όργανα του ποδοσφαίρου, αποτελούμενα εφεξής από τακτικούς δικαστές με βαθμό Πρωτοδίκη στα πρωτοβάθμια όργανα και Προέδρου Πρωτοδικών στα δευτεροβάθμια όργανα, με τριετή θητεία η οποία δεν ανανεώνεται. Αμφότεροι επιλέγονται και διορίζονται από την ΕΠΟ από κατάλογο που συγκροτεί και αποστέλλει σ' αυτών ο Προϊστάμενος του Πρωτοδικείου Αθηνών".
Η παράγραφος 5 του άρθρου 5 διαγράφεται, ενώ η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής: "Μέσα σε προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος και κατόπιν απόφασης του αρμόδιου οργάνου της ΕΠΟ, η οποία πρέπει να ληφθεί εντός της ίδιας προθεσμίας, υπεύθυνος άσκησης δίωξης πειθαρχικών ποδοσφαιρικών αδικημάτων αναλαμβάνει εν ενεργεία εισαγγελικός λειτουργός με βαθμό εισαγγελέα πρωτοδικών, ο οποίος αναπληρώνεται από εν ενεργεία εισαγγελικό λειτουργό με βαθμό αντιεισαγγελέα πρωτοδικών, με τριετή θητεία, η οποία δεν ανανεώνεται. Αμφότεροι επιλέγονται και διορίζονται από την ΕΠΟ, από κατάλογο που συγκροτεί και αποστέλλει σ' αυτών ο Προϊστάμενος του Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών".

Τέλος, μια ακόμη σημαντική αλλαγή που ζητούσε η UEFA, έχει να κάνει με το άρθρο 15 και συγκεκριμένα την παράγραφο 2 που αντικαθίσταται ως εξής: "Θέματα του ποδοσφαίρου και της οργάνωσης και λειτουργίας της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, ρυθμίζονται από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (Ε.Π.Ο.) στο πλαίσιο της αυτοδιοικητικής λειτουργίας της σύμφωνα με το καταστατικό και τους κανονισμούς της, τα οποία πρέπει να είναι εναρμονισμένα με το Σύνταγμα, την κείμενη νομοθεσία - λαμβανομένου υπόψη πως η ΕΠΟ διαχειρίζεται τις εσωτερικές της υποθέσεις ανεξάρτητα και χωρίς επιρροή από τρίτους - και σύμφωνα με τους κανονισμούς της Παγκόσμιας και Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, μέλος των οποίων αποτελεί η ΕΠΟ".
Πηγή: sport24.gr

  1. ΠΡΟΣΦΑΤΑ
  2. ΔΗΜΟΦΙΛΗ
  3. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ