Κυριακή, 14 Ιουλίου 2013 20:29

Στις 5-6 Οκτωβρίου η σέντρα στην Α' τοπική Λακωνίας, οι όροι διεξαγωγής των πρωταθλημάτων

Γράφτηκε από τον
Στις 5-6 Οκτωβρίου η σέντρα στην Α' τοπική Λακωνίας, οι όροι διεξαγωγής των πρωταθλημάτων

H ΕΠΣ Λακωνίας ανακοίνωσε τις ημερομηνίες έναρξης των πρωταθλημάτων για την σεζόν 2013-2014
Το πρωτάθλημα της Α΄ Κατηγορίας να αρχίσει στις 5 - 6 Οκτωβρίου 2013.
Το πρωτάθλημα της Α1’ Κατηγορίας να αρχίσει στις 12 – 13 Οκτωβρίου 2013
Το πρωτάθλημα της Β΄ Κατηγορίας να αρχίσει στις 02 – 03 Νοεμβρίου 2013
Η δηλώσεις συμμετοχής να υποβληθούν στην Ε.Π.Σ. μέχρι την Παρασκευή 16 Αυγούστου 2013.
Τα παράβολα συμμετοχής είναι για την Α΄ Κατηγορία 350,00 €, για την Α1  Κατηγορία 300,00 € και για την Β΄ Κατηγορία 250,00 €.
Οι ομάδες της Α & Α1 Κατηγορίας υποχρεούνται να συμμετέχουν με μια ομάδα στα Πρωταθλήματα νέων ή παίδων της Ε.Π.Σ. Λακωνίας.
Για της ομάδες της Β΄ κατηγορίας η συμμετοχή είναι προαιρετική.
Όλοι οι αγώνες του πρωταθλήματος της Α΄ & Α1΄ κατηγορίας υποχρεωτικά θα διεξάγονται, σε γήπεδα, τα οποία θα διαθέτουν χλοοτάπητα (φυσικό ή τεχνικό)
Τα Σωματεία που μετέχουν στο Πρωτάθλημα της Α΄ Κατηγορίας υποχρεούνται να έχουν προπονητή διπλωματούχο, ο οποίος θα φέρει την ειδική ταυτότητα που εκδίδει η Ε.Π.Ο. και το δελτίο πιστοποίησης προπονητή που εκδίδει η Ε.Π.Σ., εφόσον υπάρχουν στον οικείο σύνδεσμο προπονητές με δίπλωμα UEFA σε αριθμό διπλάσιο, τουλάχιστον από τον αριθμό των ομάδων της κατηγορίας.
Τα σωματεία που μετέχουν στα Πρωταθλήματα Α1΄ & Β Κατηγορίας υποχρεούνται να έχουν υπεύθυνο αγωνιστικής λειτουργίας, ο οποίος θα φέρει την ειδική ταυτότητα «Δελτίο Ππιστοποίησης Υπεύθνου Αγωνιστικής Λειτουργίας» που εκδίδει η Ε.Π.Σ. Λακωνίας.  Τα σωματεία που επιθυμούν να έχουν προπονητή θα πρέπει να είναι διπλωματούχος ή να έχει συμμετάσχει σε σχολή της Ε.Π.Ο. και να τους έχει χορηγηθεί από την Ε.Π.Σ. Λακωνίας το Δελτίο Πιστοποίησης Προπονητή.
Για το πρωτάθλημα της Α΄ Κατηγορίας, είναι υποχρεωτική η δήλωση στο φύλλο αγώνα δύο ποδοσφαιριστών ηλικίας κάτω των 21 ετών και η συμμετοχή του ενός  ποδοσφαιριστή από την έναρξη του αγώνα.
Για τα πρωταθλήματα της Α1΄ & Β΄ Κατηγορίας, είναι υποχρεωτική η συμμετοχή δύο ποδοσφαιριστών ηλικίας κάτω των 21 ετών, από την έναρξη του αγώνα.
Για τον υπολογισμό της ηλικίας των ποδοσφαιριστών θα λαμβάνεται υπ΄ όψιν η 1η Ιανουαρίου του έτους γεννήσεως τους.
Για το πρωτάθλημα Α΄, Α΄1 & Β΄ Κατηγορίας της αγωνιστικής περιόδου 2013 – 2014 εντάσσονται σε αυτήν την κατηγορία οι γεννηθέντες από 01-01-1992 και εντεύθεν, οι οποίοι και έχουν δικαίωμα συμμετοχής έως το τέλος του Πρωταθλήματος.
Εφ΄ όσον διαπιστωθεί παράβαση της διάταξης αυτής, λογίζεται ως  αντικανονική συμμετοχή, στην υπαίτια δε Ομάδα επιβάλλεται μετά από ένσταση, η προβλεπόμενη από το άρθρο 23 παρ. 12 του Κ.Α.Π. κύρωση.
Στα Σωματεία της Α΄ Ερασιτεχνικής κατηγορίας δεν μπορούν να αγωνίζονται ποδοσφαιριστές ηλικίας άνω των σαράντα. (στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι γεννηθέντες πριν από την 01-01-1973).
Τα σωματεία της Α1΄ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας δύναται να δηλώνουν στο Φ. Α έως δυο ποδοσφαιριστές ηλικίας άνω των σαράντα (40) ετών και καθ΄ όλη την διάρκεια του αγώνα δύναται να αγωνίζεται ένας (1) ποδοσφαιριστής, εντάσσονται σε αυτήν την κατηγορία οι γεννηθέντες πριν από την 01-01-1973.
Τα σωματεία της Β΄ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας δύναται να δηλώνουν στο Φ. Α έως τέσσερις (4) ποδοσφαιριστές ηλικίας άνω των σαράντα (40) ετών και καθ΄ όλη την διάρκεια του αγώνα δύναται να αγωνίζονται δυο (2) ποδοσφαιριστές ταυτόχρονα, εντάσσονται σε αυτήν την κατηγορία οι γεννηθέντες πριν από την 01-01-1973.
Εφ΄ όσον διαπιστωθεί παράβαση της διάταξης αυτής, λογίζεται ως  αντικανονική συμμετοχή, στην υπαίτια δε Ομάδα επιβάλλεται μετά από ένσταση, η προβλεπόμενη από το άρθρο 23 παρ. 12 του Κ.Α.Π. κύρωση.

Προβιβασμοί και υποβιβασμοί

Η πρωταθλήτρια ομάδα της Α΄ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας θα συμμετάσχει σε αγώνες για την άνοδο στο πρωτάθλημα της  Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας. (Σύμφωνα με την προκήρυξη της Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας)
Οι  ομάδες που θα υποβιβαστούν από την Α΄ κατηγορία στη Α1΄ καθορίζονται ως εξής :
Α) Το σωματείο που θα καταλάβει στη τελική βαθμολογική κατάταξη της κατηγορίας αυτής την 14η  θέση υποβιβάζεται απ΄ ευθείας στη Α1΄  Κατηγορία.
Β) Τα σωματεία τα που θα καταλάβουν στην τελική βαθμολογική κατάταξη της κατηγορίας αυτής, τις θέσεις 12η και 13η, και εφόσον η μεταξύ τους βαθμολογική διαφορά είναι έως και τέσσερις βαθμοί, θα αγωνιστούν σε διπλούς αγώνες (εντός – εκτός έδρας), ο 1ος αγώνας στην έδρα του σωματείου που κατέλαβε την 13η θέση της τελικής βαθμολογικής κατάταξης και ο επαναληπτικός στην έδρα του σωματείου που κατέλαβε την 12η θέση της τελικής βαθμολογικής κατάταξης για τον υποβιβασμό μια ακόμα ομάδας στην Α1 κατηγορία
Από τη Α΄ 1 Ερασιτεχνική Κατηγορία προβιβάζονται στην Α΄ Ερασιτεχνική Κατηγορίας δυο  ομάδες, αυτές που θα καταλάβουν την 1η και 2η θέση στη βαθμολογική κατάταξη κανονικής περιόδου.   
Οι  ομάδες που θα υποβιβαστούν από την Α΄ 1  κατηγορία στη Β΄ καθορίζονται ως εξής : Τα σωματεία που θα καταλάβουν στη τελική βαθμολογική κατάταξη της κατηγορίας αυτής της θέσεις 11η και 12η  υποβιβάζονται στη Β΄  Κατηγορία.
πό τη Β’ Ερασιτεχνική Κατηγορία προβιβάζονται στην Α΄1 Ερασιτεχνική Κατηγορία δύο  ομάδες.