Τρίτη, 01 Οκτώβριος 2013 19:19

Μόνο διπλωματούχοι προπονητές σε Γ' εθνική και Α' τοπική

Γράφτηκε από τον

Η Ενωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μεσσηνίας εν όψει της νέας αγωνιστικής περιόδου 2013-2014 και όσον αφορά την έκδοση δελτίου πιστοποίησης προπονητή, κάνει γνωστά τα ακόλουθα:


Α. Στα Σωματεία Γ' εθνικής και Α' τοπικής κατηγορίας, προσλαμβάνονται υποχρεωτικά προπονητές κάτοχοι διπλώματος
Ε.Π.Ο, τουλάχιστον UEFA B΄.
Τα δικαιολογητικά έκδοσης δελτίου πιστοποίησης προπονητή από την
ΕΠΣΜ για προπονητές με δίπλωμα UEFA είναι:
1. Αίτηση του Σωματείου.
2. Ταυτότητα προπονητή UEFA (προσοχή ταυτότητα νέου τύπου).
3. Βεβαίωση ότι είναι μέλος του οικείου Συνδέσμου Προπονητών Ποδοσφαίρου.
4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599 ότι ο ενδιαφερόμενος δεν εμπίπτει στα κωλύματα τα προβλεπόμενα εκ του καταστατικού της ΕΠΟ, αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του κανονισμού προπονητών του καταστατικού και των κανονισμών της ΕΠΟ.
5. Επικυρωμένο αντίγραφο εις διπλούν, του κατατεθειμένου στην αρμόδια ΔΟΥ ιδιωτικού συμφωνητικού με το σωματείο (φωτοτυπία δεν γίνεται δεκτή).
6. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
7. Μία πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία.
8. Καταβολή παραβόλου 100 ευρώ (για Γ΄ εθνική ) και 50 ευρώ (για την Α' τοπική).
Β. Για τις κατηγορίες Β' και Γ' τοπικών πρωταθλημάτων τα σωματεία δεν υποχρεούνται να προσλάβουν προπονητή ποδοσφαίρου.
Αν όμως ένα σωματείο θέλει να έχει και να δηλώνει στο φύλλο αγώνα προπονητή, υποχρεούται να εκδώσει το δελτίο πιστοποίησης προπονητή άλλως απαγορεύεται να δηλώνει προπονητή.
Tα δικαιολογητικά σε προπονητές χωρίς δίπλωμα και στους γυμναστές με πτυχίο είναι τα εξής:
1. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
2. Μία πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία.
3. Φωτοτυπία του πτυχίου ο γυμναστής.
4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599 ότι ο ενδιαφερόμενος δεν εμπίπτει στα κωλύματα τα προβλεπόμενα εκ του καταστατικού της ΕΠΟ, αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του κανονισμού προπονητών του καταστατικού και των κανονισμών της ΕΠΟ.
5. Πενήντα (50) ευρώ για το παράβολο.
Υπεύθυνοι για τον απαραίτητο έλεγχο των δελτίων πιστοποίησης προπονητή ορίζονται οι διαιτητές των αγώνων των εθνικών και τοπικών πρωταθλημάτων σύμφωνα με το άρθρο 18 του Κ.Α.Π.
Χωρίς την ύπαρξη αυτού του δελτίου πιστοποίησης, ουδείς δικαιούται να ασκεί καθήκοντα προπονητή εντός της τεχνικής περιοχής.
 

  1. ΠΡΟΣΦΑΤΑ
  2. ΔΗΜΟΦΙΛΗ
  3. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ