Σάββατο, 28 Ιούνιος 2014 08:38

ΕΠΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ: Νέα δεδομένα στο μεταγραφικό παζάρι

Γράφτηκε από τον

Ενας ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής που παίρνει μεταγραφή το καλοκαίρι θα μπορεί να πάρει εκ νέου μεταγραφή και να πάει σε άλλη ομάδα τον Ιανουάριο, κάτι που δεν ίσχυε ως τώρα. Αυτή είναι η πιο σημαντική αλλαγή στη χθεσινή ανακοίνωση της ΕΠΣ Μεσσηνίας που αναφέρεται στις ημερομηνίες μεταβολών ποδοσφαιριστών.

 

Μία ακόμη σημαντική αλλαγή είναι πως τα σωματεία θα μπορούν να κάνουν όσες μεταγραφές επιθυμούν τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, από τις τρεις που είχαν δικαίωμα ως τώρα.
Από εκεί και πέρα η ανακοίνωση της Ενωσης αναφέρει τα εξής:
"H ΕΠΣ Μεσσηνίας ανακοινώνει τις ημερομηνίες στις οποίες θα γίνονται δεκτές αιτήσεις μεταβολών ποδοσφαιριστών, οι οποίες αφορούν όλες τις κατηγορίες μεταβολής ποδοσφαιριστή:
1. Αποδεσμεύσεις ποδοσφαιριστών: Από 1 έως 28 Ιουλίου  2014.
2. Υποσχετικές ποδοσφαιριστών: Από 1 έως 28 Ιουλίου  2014.
3. Μεταγραφές ποδοσφαιριστών: Από 1 Ιουλίου έως 27 Αυγούστου
2014 και από 1 έως 28 Ιανουαρίου 2015.
4. Επανεγγραφές ποδοσφαιριστών: Από 1 έως 26 Σεπτεμβρίου 2014 και και από 1 έως 28 Ιανουαρίου 2015.
5. Πρώτες ποδοσφαιριστών: Από 1 Σεπτεμβρίου έως 24 Δεκεμβρίου 2014 και από 1 Φεβρουαρίου έως 15 Μαϊου 2015.
Οι παραπάνω ημερομηνίες καθορίστηκαν μετά από απόφαση του
Δ.Σ της ΕΠΣΜ, προκειμένου να μην είναι εκπρόθεσμες οι αιτήσεις μεταβολής που αποστέλλονται  στην ΕΠΟ
Παρακάτω αναφέρονται οι βασικότερες αλλαγές  του κανονισμού:
α. Σε όλες τις περιπτώσεις που σωματείο αποκτά ποδοσφαιριστή, με οποιοδήποτε τρόπο (πρώτη εγγραφή, μεταγραφή, υποσχετική, επανεγγραφή), θα πρέπει, επί τη ποινή απόρριψης, να προσκομίζεται πιστοποιητικό υγείας ως εξής:
* Για κοινοτικό ή αλλοδαπό ποδοσφαιριστή  θα πρέπει να προσκομίζεται πιστοποιητικό υγείας μόνο από Δημόσιο Νοσοκομείο, το οποίο να αποδεικνύει ότι ο ποδοσφαιριστής είναι υγιής, δεν πάσχει από λοιμώδες νόσημα που αποτελεί κίνδυνο για τη δημόσια υγεία
(άρθ. 4 §ε Κανονισμού Ιδιότητας και Μεταγραφών-Παράρτημα Β) και είναι κατάλληλος να εγγραφεί.
* Για Έλληνα ποδοσφαιριστή θα πρέπει να προσκομίζεται πιστοποιητικό υγείας από Δημόσιο Νοσοκομείο ή από ιδιώτη ιατρό το οποίο να αποδεικνύει ότι ο ποδοσφαιριστής είναι υγιής και κατάλληλος να εγγραφεί. Το ίδιο ως ανωτέρω πιστοποιητικό θα υποβάλλεται και σε κάθε νέα μεταβολή του ποδοσφαιριστή.
β. Οι ομογενείς ποδοσφαιριστές πλέον κατατάσσονται, ανάλογα με την υπηκοότητά τους στην κατηγορία είτε των κοινοτικών είτε των αλλοδαπών π.χ. ομογενείς από την Ρωσία ή την Αλβανία, θα υπαχθούν στην κατηγορία των αλλοδαπών, Ομογενείς από Βουλγαρία ή την Ρουμανία (χώρες που είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση), στην κατηγορία των κοινοτικών.
γ. Οι δηλώσεις των γονέων / κηδεμόνων ανηλίκων ποδοσφαιριστών, που υποβάλλονται σε κάθε μεταβολή ανήλικου ποδοσφαιριστή, επικυρωμένες για το γνήσιο της υπογραφής, είναι πλέον συγκεκριμένες, οι οποίες έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΠΣΜ. Στην αρχική εγγραφή κοινοτικών ή αλλοδαπών ποδοσφαιριστών, θα πρέπει να υποβάλλεται επικυρωμένο φωτοαντίγραφο διαβατηρίου από δικηγόρο.
δ. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αφορούν πρώτη εγγραφή αλλοδαπών και κοινοτικών ποδοσφαιριστών, πλην του διαβατηρίου, δεν επικυρώνονται ή μεταφράζονται από δικηγόρο αλλά μόνο από την Πρεσβεία ή Προξενείο της Χώρας που τα εξέδωσε.
ε. Για τους αλλοδαπούς ποδοσφαιριστές και σε κάθε περίπτωση εγγραφής τους σε σωματείο, απαιτείται φωτοαντίγραφο άδειας νόμιμης διαμονής αλλοδαπού στην Ελλάδα ή βεβαίωση κατάθεσης αίτησης για την έκδοση άδειας διαμονής, καθώς και οποιοδήποτε άλλο ισοδύναμο έγγραφο που παρέχει δικαίωμα νόμιμης διαμονής κατά το χρόνο εγγραφής, νομίμως επικυρωμένης.
στ. Οι υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να θεωρούνται ως προς το γνήσιο της υπογραφής από το Κ.Ε.Π., διότι η Ε.Π.Ο. δεν εμπίπτει στις ρυθμίσεις του νόμου περί κατάργησης υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων – εγγράφων.
ζ. Οι ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές μπορούν να εγγράφονται – μεταγράφονται, μόνο σε τρία, το ανώτατο, ερασιτεχνικά σωματεία, κατά τη διάρκεια της περιόδου από 1 Ιουλίου έως 30 Ιουνίου του επομένου έτους. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο ποδοσφαιριστής δύναται να αγωνίζεται σε επίσημους αγώνες μόνο για δύο σωματεία.
η. Στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου του 2015 κάθε σωματείο μπορεί να αποκτά με μεταγραφή απεριόριστο αριθμό ποδοσφαιριστών, έστω κι αν αυτοί έχουν εγγραφεί στο σωματείο από το οποίο θα μεταγραφούν, κατά την περίοδο των θερινών μεταγραφών – επανεγγραφών (καλοκαίρι 2014).
θ. Ποδοσφαιριστές που έχουν εκδώσει προσωρινό δελτίο δύνανται να μεταγραφούν, μετά από προσφυγή τους, στην Επιτροπή Ιδιότητας – μεταγραφών της Ε.Π.Ο".

  1. ΠΡΟΣΦΑΤΑ
  2. ΔΗΜΟΦΙΛΗ
  3. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ