Κυριακή, 06 Σεπτέμβριος 2015 14:19

ΕΠΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ: "Υποχρεωτικά διπλωματούχοι προπονητές σε Α' και Α1 τοπική"

Γράφτηκε από τον

Η ΕΠΣ Μεσσηνίας με ανακοίνωση της υπενθυμίζει στα σωματεία της Α' και της Α1 τοπικής ότι είναι υποχρεωμένα να απασχολούν προπονητή ο οποίος είναι κάτοχος ταυτότητας  διπλώματος προπονητή UEFA B΄ και μέλος Οικείου Συνδέσμου Προπονητών Ποδοσφαίρου.


Επιπλέον, καλεί τους προπονητές που δεν έχουν τακτοποιήσει τις εκκρεμότητες τους και δεν έχουν παραλάβει το Δελτίο Πιστοποίησης Προπονητή, να το πράξουν άμεσα, γιατί δεν θα έχουν δικαίωμα να καθίσουν στον πάγκο των ομάδων τους.
Οι εν λόγω προπονητές των παραπάνω σωματείων για να προμηθευτούν από τα γραφεία της Ένωσης  στην Καλαμάτα το Δελτίο Πιστοποίησης Προπονητή 2015- 2016 πρέπει υποχρεωτικά να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Αίτηση του Σωματείου
2. Ταυτότητα προπονητή UEFA με ημερομηνία λήξης 31.12.2015 (σε περίπτωση που η ταυτότητα λήγει το 2014, θα πρέπει να εκδοθεί καινούργια με την παραπάνω ημερομηνία λήξης)
3. Βεβαίωση ότι είναι μέλος  Συνδέσμου Προπονητών Ποδοσφαίρου
4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599 ότι ο ενδιαφερόμενος δεν εμπίπτει στα κωλύματα τα προβλεπόμενα εκ του καταστατικού της ΕΠΟ, αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του κανονισμού προπονητών του καταστατικού και των κανονισμών της ΕΠΟ.
5. Επικυρωμένο αντίγραφο εις διπλούν, του κατατεθειμένου στην αρμόδια ΔΟΥ ιδιωτικού συμφωνητικού με το Σωματείο (φωτοτυπία δεν γίνεται δεκτή).
6. Φωτοτυπία αστυνομικής Ταυτότητας
7. Δύο  πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες
8. Καταβολή παραβόλου  50 €
Τα σωματεία της Β΄και Γ΄ Τοπικής Κατηγορίας της ΕΠΣΜ, εφόσον απασχολούν διπλωματούχους προπονητές, τότε οι προπονητές τους είναι υποχρεωμένοι σύμφωνα με τον κανονισμό προπονητών να προμηθευτούν Δελτίο Πιστοποίησης Προπονητή 2015 - 2016 από την Ένωση καταθέτοντας τα παραπάνω δικαιολογητικά.

  1. ΠΡΟΣΦΑΤΑ
  2. ΔΗΜΟΦΙΛΗ
  3. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ