Πέμπτη, 27 Αύγουστος 2015 15:51

ΑΙΟΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ: Διοργανώνει την 16η Ιστιοπλοϊκή εβδομάδα Νοτίου Ελλάδας

Γράφτηκε από τον
ΑΙΟΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ: Διοργανώνει την 16η Ιστιοπλοϊκή εβδομάδα Νοτίου Ελλάδας

Ο Ναυτικός Αθλητικός Σύλλογος Καλαμάτας Αίολος Καλαμάτας θα διοργανώσει και φέτος την 16η Ιστιοπλοϊκή Εβδομάδα Νοτίου Ελλάδας.


Η διοργάνωση αφορά σκάφη ανοικτής θαλάσσης και θα γίνει στις στις 5-6 και 12-13 Σεπτεμβρίου.         
Οι ιστιοδρομίες θα διεξαχθούν στο  Μεσσηνιακό κόλπο νότια της μαρίνας της Καλαμάτας.
Το τριήμερο θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους παρακάτω κανονισμούς όπως αυτοί ισχύουν σήμερα.
Στις ιστιοδρομίες θα γίνονται δεκτά σκάφη καταμετρημένα κατά ORCi και ΟRC club ολικού μήκους ίσου ή μεγαλύτερο των 6.50 μέτρων   
Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να υποβληθούν στην Γραμματεία στη συγκέντρωση των κυβερνητών.
Κάθε δήλωση συμμετοχής  θα συνοδεύεται από  αντίγραφο του πιστοποιητικού  καταμέτρησης.
Η συγκέντρωση κυβερνητών θα γίνει στην σχολή του συλλόγου την Τετάρτη 2/09 και ώρα 21.00
Η Επιτροπή έχει το δικαίωμα να συγχωνεύσει τις Κλάσεις ανάλογα με την συμμετοχή.      
Για να συμπληρωθεί μια κλάση θα πρέπει να συμμετάσχουν τουλάχιστον 5 σκάφη.
Οι οδηγίες πλου θα δοθούν στην συγκέντρωση κυβερνητών.
Όλα τα σκάφη θα παραμείνουν στην διάθεση της Επιτροπής Ελέγχου καταμετρήσεων και  επιθεωρήσεων σκαφών για την διενέργεια ελέγχου.
Στην διάθεση της επιτροπής θα υπάρχει σε κάθε σκάφος αντίγραφο του πιστοποιητικού  καταμέτρησης.
 Η επιτροπή καταμετρήσεων και ελέγχου μπορεί οποιαδήποτε στιγμή κατά την διάρκεια των ιστιοδρομιών να         πραγματοποιήσει δειγματοληπτικά έλεγχο σε οποιοδήποτε σκάφος.
Οι κυβερνήτες των συμμετεχόντων σκαφών οφείλουν να καταθέσουν γραπτή κατάσταση με τα  ονοματεπώνυμα των επιβαινόντων και δύο τουλάχιστον έγκυρα αθλητικά δελτία όπως ορίζει η Ε.Α.Θ. σε ειδικό έντυπο που θα διατίθεται στη Γραμματεία  μαζί με την δήλωση συμμετοχής.
Αλλαγές στην σύνθεση των πληρωμάτων επιτρέπονται μόνον εφόσον ενημερωθεί γραπτώς σε ειδικό έντυπο που διατίθεται η Γραμματεία ή η Επιτροπή το αργότερο 2 ώρες πριν από την έναρξη των ενδιάμεσων ιστιοδρομιών.
Οι αθλητές αγωνίζονται αποκλειστικά με δική τους ευθύνη. Τόσο οι οργανωτές όμιλοι, όσο και  οι επιτροπές δεν φέρουν καμία ευθύνη για ό,τι τυχόν συμβεί στους συμμετέχοντες ή στα σκάφη τους κατά την διάρκεια των ιστιοδρομιών  ή οποιαδήποτε άλλη ώρα.
Είναι αρμοδιότητα του κυβερνήτη ή όσων χειρίζονται το σκάφος να κρίνουν τον βαθμό εκπαίδευσης του πληρώματος του σκάφους, την ένταση του ανέμου, την κατάσταση της θάλασσας και τις μετεωρολογικές προγνώσεις και να αποφασίσουν αν θα λάβουν μέρος  ή όχι στις προγραμματισμένες ιστιοδρομίες.
Θα απονεμηθούν έπαθλα στους νικητές της συνολικής   βαθμολογίας          
Η διαδρομή κάθε ιστιοδρομίας θα είναι όρτσα πρίμα.
Σάββατο  05/09: Δυο ιστιοδρομίες  των 6ν. ώρα εκκίνησης 12 μ.                              
Κυριακή  06/09: Δυο ιστιοδρομίες  των 6ν. ώρα εκκίνησης 12 μ.
Σάββατο  12/09: Δυο ιστιοδρομίες  των 6ν.  ώρα εκκίνησης 12.30 μ.μ.                     
Κυριακή  13/09:  Δυο ιστιοδρομίες  των 6ν.  ώρα εκκίνησης 12.30 μ.μ.