Παρασκευή, 15 Σεπτέμβριος 2017 16:42

OMΙΛΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΜΠΡΙΤΖ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ: Τα αποτελέσματα της 6ης ημερίδας

Γράφτηκε από τον

Στο εντευκτήριο του Ομίλου Αγωνιστικού Μπριτζ Καλαμάτας (ΟΑΜΚ), έγινε προχθές η 6η ημερίδα του 106ου ταυτόχρονου εξαήμερου open.

Διαιτητής ήταν ο Βασίλης Ρουσέας και τα τελικά αποτελέσματα έχουν ως εξής:

1. (11 -1) Μ. Βαρχαλαμάς – P. Gorbics 62.50%

2. (8 – 11) Δ. Λεάκος - Αθ. Παπανικολάου 58.12%

3. (11 – 7) Αθ. Καλογερόπουλος – Α. Αλεξοπούλου 55.62%

-. (12 – 10) Α. Οικονόμου – Ε. Θεοδωρακόπουλος 55.62%

5. (10 – 6) Β. Ρουσέας – Κλ. Μιχαλοπούλου 50.62%

6. (9 – 10) Π. Νικολοπούλου –Β. Φιλοπούλου 50.00%

7. (12 – 11) Δ. Κτεναβέας –Ε. Κτεναβέα 48.43%

8. (7 – 8) Σ. Σινάνης- Π. Κομηνέας 46.35%

9 (10 – 10) Α. Αθανασόπουλος–Κ. Δογάνης 43.75%

10. (9 – 12) Δ. Κατσίποδας- Π. Φασουλής 42.18%

11. (9 – 8) Γ. Αντωνιάδης– Π. Αποσκίτου 39.06%

Τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα

Μετά την ολοκλήρωση της τελευταίας ημερίδας βγήκαν και τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα του εξαημέρου, τα οποία είναι:

1. (11) Α. Παπανικολάου 57.38%

2. (12) Α. Οικονόμου 56.61%

3. (10) Β. Φιλοπούλου 56.58%

4. (9) Π. Νικολοπούλου 55.48%

5. (8) Δ. Λεάκος 55.40%

6. (11) Α. Καλογερόπουλος 53.56%

7. (10) Κ. Δογάνης 51.06%

8. (6) Κ. Μιχαλοπούλου 49.93%

9. (10) Β. Ρουσέας 49.52%

10. (7) Σ. Σινάνης 49.37%

 11. (8) Π. Κομηνέας 47.85%