Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2019 18:21

ΟΜΙΛΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΜΠΡΙΤΖ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ: Τα αποτελέσματα της 6ης ημερίδας

Γράφτηκε από τον
ΟΜΙΛΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΜΠΡΙΤΖ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ: Τα αποτελέσματα της 6ης ημερίδας

 

Στο εντευκτήριο του Ομίλου Αγωνιστικού Μπριτζ Καλαμάτας (ΟΑΜΚ) έγινε η 6η ημερίδα του 122ου εξαημέρου open Τετάρτης.

Διαιτητής ήταν ο Παντελής Φασουλής και τα τελικά αποτελέσματα ήταν:

1. (11 – 10) Α. Παπανικολάου – Η. Σπαρτιάνος 65.17%

2. (13 –9) Α. Οικονόμου –Π. Κομηνέας 58.63%

-. (0 –0) D. Bratkov–V. Vasilev 58.63%

4. (0 –0) E. Kay –S. Russev 57.14%

5. (8 –8) Γ. Μηλούσης–Π. Σαιτης 54.16%

6. (8 – 9) Β. Κουτσουμπού –Κ. Μιχαλοπούλου 53.86%

7. (8 – 11) Σ. Σινάνης –Τ. Δογάνη 51.19%

8. (0 – 0) Maneva–Manev 50.59%

9. (0 – 0) E. Klein–D. Klein 49.10%

10. (4- 4) F. Heede –D. Heede 48.80%

11. (11- 10) Α. Αθανασόπουλος–Κ. Δογάνης 47.91%

12. (0 – 0) Ivanova–Zlatkov 47.32%

13. (8- 9) Ν. Ηλιοπούλου –Α. Νταγκλή 46.72%

14. (9 –9) Α. Τσιλίκος–Π. Νικολοπούλου 46.72%

15. (10 –9) Β. Ρουσέας–Μ. Αδαμόπουλος 45.23%

16. (12- 8) Δ. Κτεναβέας – Δ. Λεάκος 41.66%

17. (10- 9) Β. Φιλοπούλου –Ν. Μάλλωση 41.36%

18. (12- 5) Π. Φασουλής –Γ. Δρακοπουλος 35.71%

Μετά την ολοκλήρωση της τελευταίας ημερίδας, τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα του 122ου εξαημέρου ήταν:

1. (11) Τ. Δογάνη 55.68%

2. (8) Σ. Σινάνης 54.69%

3. (9) Π. Κομηνέας 54.03%

4. (10) Η. Σπαρτιάνος 53.66%

-. 11) Α. Παπανικολάου 53.66%

6. (8) Β. Κουτσουμπού 52.69%

-. (9) Κ. Μιχαλοπούλου 52.69%

8. (12) Δ. Κτεναβέας 50.52%

9. (8) Δ. Λεάκος 49.79%

10. (10) Κ. Δογάνης 49.41%

11. (11) Ε. Κτεναβέα 49.23%

12. (11) Α. Αθανασόπουλος 47.15%

13. (10) Β. Ρουσέας 47.05%

14. (10) Β. Φιλοπούλου 46.09%.